w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Jak zachęcać do czytania

Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher. - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. - 142 s.


 

Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.
Jarosław Iwaszkiewicz „Rozmowy o książkach"

 

We współczesnym świecie – świecie rozwoju technologicznego i postępującej cyfryzacji wszystkich sfer życia, jedną z najważniejszych i zarazem podstawowych umiejętności człowieka w dalszym ciągu jest czytanie – sztuka niezwykle wymagająca, ale niezbędna do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

Tymczasem badania pokazują, że młodzież niechętnie sięga po książki. I to z różnych powodów. Większość młodych osób woli spędzać czas przed komputerem lub telewizorem - mediami łatwiejszymi w odbiorze niż najciekawsza książka. Młodzież nie czyta, bo nie ma wyrobionego nawyku czytania, często nie widzi korzyści, jakie może im przynieść lektura, a już idea czytania dla przyjemności jest im zupełnie obca.

„Jak zachęcać do czytania” to poradnik, który może stanowić znakomitą pomoc dla nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów. Dedykowana jest zwłaszcza polonistom, ponieważ to na nich, jako „nauczycielach języka ojczystego spoczywa ciężar i obowiązek przygotowania ucznia do bycia czytelnikiem”, do przeprowadzenia ich przez trudny proces edukacyjny umożliwiający odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego.

Kelly Gallagher – amerykański nauczyciel stwierdza, że nie istnieje oczywiście żadna magiczna formuła, która pozwoliłaby w sposób natychmiastowy zmienić w młodych ludziach podejścia do czytania. Gdyby takowa istniała, problem, żeby zmotywować uczniów do sięgnięcia po lekturę, nie byłby tak powszechny. Dlatego w swojej książce zaproponował procesowe podejście do tematu opisując stworzoną przez siebie metodę, która może być z powodzeniem wykorzystana również w polskich szkołach.

W swojej publikacji autor omawia warunki, jakie powinny być spełnione, aby działania nauczyciela były skuteczne: uczniowie muszą mieć dostęp do ciekawych tekstów, czas na czytanie i odpowiednie do tego miejsce, muszą chcieć czytać i wiedzieć, co mogą w tym znaleźć dla siebie; nauczyciele natomiast powinni własnym przykładem pokazywać, jak wartościowe jest czytanie, powinni przestać wszystko oceniać i zapewnić uczniom odpowiedni program czytelniczy. W dalszej części pracy Kelly Gallagher podaje dziewięć „powodów”, popartych argumentami, dla których warto czytać (czytanie daje satysfakcję, rozwija słownictwo, wspomaga pisanie, uczy pokonywać trudności, powoduje, że stajemy się mądrzejsi, przygotowuje do zaistnienia na rynku pracy, przynosi korzyści finansowe, otwiera drzwi do dalszej edukacji, broni przed uciskiem). Zasadniczy trzon książki stanowi 26 minilekcji opierających się na dziewięciu już wspomnianych „powodach”. Realizacja każdej z nich zajmuje od 5 do 20 min.

Pomocą dla nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów mogą być też załączniki zamieszczone na końcu książki. Jest ich dziesięć, m.in.: trzy przykazania dotyczące tworzenia klasowej biblioteki; książki, które warto polecić uczniom do przeczytania; pomysły na promocję czytania na każdy miesiąc; formularz „Książki rekomendowane przez uczniów” czy tabela rozwoju czytelniczego.

Wskazana publikacja może stać się cennym źródłem inspiracji dla nauczycieli poszukujących rozwiązania problemu związanego z motywacją swoich uczniów do czytania, ale też nauczycieli gotowych na długi i powolny proces, w którym pokazanie uczniom, dlaczego powinni czytać, a więc korzyści, jakie mogą im przynieść lektury, jest pierwszym i najważniejszym krokiem.

 

H. O. 

 

Copyright © 2020 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO