w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Wykaz zawiera wybór czasopism bibliotekarskich, które ukazują się w wersji elektronicznej bądź elektronicznej i tradycyjnej papierowej, oraz bezpłatnie udostępniają w internecie pełne teksty artykułów. Zakres tego dostępu niekiedy zmienia się w czasie; w niektórych przypadkach podano też periodyki, które oferują tylko ograniczony dostęp. Czasopisma te wydawane są m.in. przez biblioteki pedagogiczne i publiczne, organizacje oraz szkoły wyższe i placówki naukowe.

 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 1989 r. 

 

Biblioteka

Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od  2007 r.  

 

Biblioteka i Edukacja
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2012 r. 

 

Bibliotekarz
Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty: od 1945  do 2018 r. (nowsze sukcesywnie)

 

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: od 1999 r. 

Bibliotheca Nostra
Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: od 2009 r. 

 

Biuletyn EBIB
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty: od 1999 r. 

 

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
Częstotliwość : rocznik 
Pełne teksty: od 2012 r. 

 

Dialogi Biblioteczne
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty:  od 2008 r. 

 

Folia Bibliologica
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 2013 r.  

 

Nowa Biblioteka : usługi, technologie informacyjne i media
Częstotliwość: kwartalnik 
Pełne teksty: od 2010 r. 

 

Poradnik Bibliotekarza
Częstotliwość: miesięcznik

Pełne teksty: od 1949 do 2018 r.   (nowsze sukcesywnie)

 

Przegląd Biblioteczny
Częstotliwość: kwartalnik

Pełne teksty:  od 1908  do 2018 r.   (nowsze sukcesywnie)

 

Przegląd Biblioterapeutyczny
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 2011 r. 

 

Rocznik Biblioteki Narodowej
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 2013 r.

 

Roczniki Biblioteczne
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 2008 r.

 

Toruńskie Studia Bibliologiczne
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2008 r.

 

Warsztaty Bibliotekarskie 

Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty od 2004 do 2016r., edycja zakończona 

 

Zagadnienia Informacji Naukowej
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 1972 do 2019 r. (nowsze sukcesywnie).

 

Zarządzanie biblioteką 

Częstotliwość: rocznik 
Pełne teksty:  od 2009 r. 

Copyright © 2022 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO