w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Deklaracja dostępności

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań W-MBP w Olsztynie

 • część opublikowanych w treści artykułów zdjęć nie posiada opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań W-MBP w Olsztynie,

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki

 • możliwość zmiany kontrastu (ciemny kontrast, skala szarości)

 • podkreślenie elementów nawigacyjnych,

 • nawigacja między elementami za pomocą klawisza TAB,

 • korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych na,

 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez bibliotekę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kowalski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 527 39 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,

 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi

 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, W-MBP w Olsztynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, oraz określi kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, W-MBP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie mieszcząca się przy ulicy Natalii Żarskiej 2 jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych i wyznaczone miejsce postojowe.

Schody w budynku uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim, budynek nie posiada pochylni, podjazdów i wind.

W budynku biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wchodząc do budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur w Wypożyczalni (parter). Pracownik udzieli niezbędnej pomocy.

Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Copyright © 2021 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO