w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Podsumowanie
„Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania Biblii 2019”
przeprowadzonego w roku szkolnym 2018/2019
25 marca 2019 roku


W dniu 25 marca 2019 roku odbył się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie „Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania Biblii 2019”. Organizatorem konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie reprezentowany przez panią dr Bożenę Szczurek oraz Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.
Do konkursu przystąpiły 32 zespoły uczniowskie (jedno lub dwu osobowe) z 19 szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko – mazurskiego. W ramach przesłuchania konkursowego uczniowie czytali wybrany przez siebie fragment z ostatniej księgi Nowego Testamentu - Apokalipsy Św. Jana.

Jury konkursowe obradowało w składzie:
1. Przewodniczący ksiądz dr Paweł Rabczyński – pracownik naukowy Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, biblista
2. Dr Bożena Szczurek - nauczyciel religii, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
3. Halina Kotlińska – z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie, nauczyciel języka polskiego
4. Agnieszka Jaroszewicz – nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
5. Alicja Ostrowska - doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie


Jury oceniało  wystąpienia uczestników  pod względem:
•    techniki czytania
•    sposobu interpretacji
•    ogólnego wyrazu artystycznego czytanego tekstu..


Werdykt jury:

 

I miejsce – Anna Góra, Julia Staniszewska - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
II miejsce – Jakub Kopiczyński, Szymon Krysiak -
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
III miejsce - Wiktoria Kutyłowska –
Zespół Szkół nr 1 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu

Wyróżnienia:

Jakub Górski - Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie
Wiktoria Olbryś –
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie
Joanna Rycko –
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
Weronika Szymczak –
Technikum TEB Edukacja w Olsztynie
Kamil Sulley –
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Amelia Zalewska -
Zespół Szkół nr 1 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
Klaudia Zejer –
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
Bartosz Ziółkowski, Maria Majewska –
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Bursa Nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynie

Dziękujemy nauczycielom oraz uczniom za udział w „Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania Biblii 2019”. Gratulujemy wszystkim, a w szczególności laureatom pięknych interpretacji tekstu biblijnego. Gratulujemy także dyrektorom szkół i placówek oświatowych wspaniałych nauczycieli i uczniów podejmujących odważnie nowe wyzwania edukacyjne.

 


Konkurs uświetnił występ zespołu młodzieżowego ze Szkoły Podstawowej Nr 311 w Olsztynie.

 

Olsztyn, 26 marca 2019  
oprac. Maria Wiśniewska, Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Fotorelacja 

Copyright © 2019 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO