w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Proponujemy zestawienia bibliograficzne na następujące tematy:

 

ABSENCJA SZKOLNA (listopad 2015)

- BAJKOTERAPIA  (październik 2018) 

- BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE (listopad 2015)

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 (grudzień 2017) 

- BIOGRAFIE PISARZY Z KANONU LEKTUR DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  (luty 2019) 

BUDOWANIE W UCZNIU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI  (październik 2016)

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM (listopad 2015)

DZIECI I MŁODZIEŻ W ŚWIECIE EMOCJI (październik 2018)
- EDUKACJA INDYWIDUALNA (grudzień 2014)

- EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (grudzień 2014)

- FELIKS NOWOWIEJSKI (1877 - 1946) (styczeń 2016)

- HENRYK SIENKIEWICZ (1846 - 1916) (wrzesień 2016)

- JAK ZACHĘCIĆ NASTOLATKÓW DO CZYTANIA  (luty 2017)

- KOMPETENCJE CZYTELNICZE. POPULARYZACJA CZYTELNICTWA (wrzesień 2015)

KSIĄŻKI Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - W TEORII I PRAKTYCE - W ZBIORACH W-MBP W OLSZTYNIE   - nabytki 2020 r. 
(luty 2021)

KSIĄŻKI Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - W TEORII I PRAKTYCE - W ZBIORACH W-MBP W OLSZTYNIE   - nabytki 2019 r. 
(luty 2020)

KSIĄŻKI Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - W TEORII I PRAKTYCE - W ZBIORACH W-MBP W OLSZTYNIE - nabytki 2018 r. 
(luty 2019)

KSIĄŻKI Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - W TEORII I PRAKTYCE - W ZBIORACH W-MBP W OLSZTYNIE - nabytki 2017 r.  
(grudzień 2017) 

- KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (październik 2016)

- METODY DIAGNOZY I POZNANIA UCZNIA. NARZĘDZIA PRACY NAUCZYCIELA (wrzesień 2015)
- NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA (ADHD) (listopad 2015)

- NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA (czerwiec 2016)
- NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE (listopad 2015)

- NOWE UZALEŻNIENIA  (marzec 2020)

- ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (wrzesień 2018) 

- PLANOWANIE KSZTAŁCENIA I KARIERY ZAWODOWEJ (listopad 2015)

POLSKA KSIĄŻKA, PRASA, CZYTELNIK I BIBLIOTEKA W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO (kwiecień 2018)

POLSKA OŚWIATA, SZKOŁA I NAUCZYCIEL W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO (czerwiec 2018)

- POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY (listopad 2014)

- PRACA NAUCZYCIELA Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYCM ZACHOWANIA TRUDNE (grudzień 2016)

- PRACA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (grudzień 2016)

- PREDYSPOZYCJE I UZDOLNIENIA (listopad 2015)
- PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ (listopad 2015)

- PROJEKT EDUKACYJNY (grudzień 2014)

- PROMOCJA CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ (grudzień 2014)

- PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE (styczeń 2015)

- PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA (wrzesień 2016)

ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY (kwiecień 2021) 

- SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJA) (listopad 2015)

- SZEŚCIOLATEK W SZKOLE (grudzień 2014)

- SZKOLNICTWO W REGIONIE WARMII I MAZUR OD 1945 r. (listopad 2014)
- TECHNIKI UCZENIA SIĘ (listopad 2015)

- TWÓRCY NIEPODLEGŁEJ

IGNACY DASZYŃSKI - WSPÓŁTWÓRCA NIEPODLEGŁEJ W ZBIORACH W-MBP (wrzesień 2018) 

ROMAN DMOWSKI - WSPÓŁTWÓRCA NIEPODLEGŁEJ W ZBIORACH W-MBP  (wrzesień 2018) 

WOJCIECH KORFANTY - WSPÓŁTWÓRCA NIEPODLEGŁEJ W ZBIORACH W-MBP (wrzesień 2018)

IGNACY JAN PADEREWSKI - WSPÓŁTWÓRCA NIEPODLEGŁEJ W ZBIORACH W-MBP (wrzesień 2018)

JÓZEF PIŁSUDSKI - WSPÓŁTWÓRCA NIEPODLEGŁEJ W ZBIORACH W-MBP (wrzesień 2018)

WINCENTY WITOS - WSPÓŁTWÓRCA NIEPODLEGŁEJ W ZBIORACH W-MBP (wrzesień 2018)

- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (listopad 2015)

- WYCHOWANIE DO WARTOŚCI (lipiec 2016)

- ZABURZENIA ROZWOJOWE I ZACHOWANIA TRUDNE (listopad 2015)
- ZESPÓŁ ASPERGERA, AUTYZM (listopad 2015)

 

 

Copyright © 2021 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO