w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE
Aleja Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
tel. (89) 523 26 00, 527 22 50


WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA OLSZTYN
ul. Knosały 3/5
10-101 Olsztyn
tel./fax (89) 527 59 29, (89) 535 32 10 wew. 76

 

 

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY  W OLSZTYNIE

 

Przedszkola publiczne

 

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

 

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe

 

Szkoły branżowe I stopnia

 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie
ul. Mikołaja Kopernika 45
11-041 Olsztyn
Tel. (89) 527 23 47

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie
ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn
tel. (89) 527 20 03, (89) 527 24 15

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie
Pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
Tel. (89) 527 03 46

 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.
Aleja Przyjaciół 1
10-147 Olsztyn
Tel.: (89) 519 04 13
Tel.:( 89) 672 33 04
kom. +48 784 318 405

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Nadzieja”
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn
tel. 797-907-146


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rodzinka
ul. Wrocławska 2 lok. 2
10-248 Olsztyn
tel. 796-040-201

 

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego
Al. M. J. Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn
tel./fax: (89)533-52-80, (89)533-00-86


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie im. Marii Grzegorzewskiej
ul. M. Grzegorzewskiej 6
10-048 Olsztyn
tel.: (89) 527-68-34
fax.: (89) 527-68-34 w.2

STOWARZYSZENIA

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło W Olsztynie
ul. Żołnierska 27
10-560 Olsztyn
tel. 89 533 05 32
Stowarzyszenie prowadzi m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
ul. Żołnierska 27
10-560 Olsztyn
tel. 89 533 05 32

Placówka dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, z niepełnosprawnością intelektualną z towarzyszącymi niepełnosprawnościami . Celem Ośrodka jest kompleksowa, wielodyscyplinarna pomoc rehabilitacyjno – edukacyjno – opiekuńcza dzieciom i młodzieży. W placówce dzieci realizują obowiązek szkolny.

 

Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie
ul. Siewna 98
10-831 Olsztyn
tel. (89) 721-11-03

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju
ul. Jarocka 51/1
10-699 Olsztyn
tel. (89) 678 14 79
Stowarzyszenie prowadzi Zespół Placówek Edukacyjnych .
Zespół Placówek Edukacyjnych
ul. Edwarda Turowskiego 1
10-685 Olsztyn
tel. 89 538 92 50

W skład zespołu wchodzi:

- Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25

- Przedszkole Specjalne nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

- XV Liceum Ogólnokształcące dla Uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami oraz z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Edwarda Turowskiego 1
10-685 Olsztyn,
Tel. 89 538 92 61

Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny "Miasto" i "Województwo" dla dzieci, rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli z terenu miasta i województwa warmińsko- mazurskiego, gdzie zapewnia się psychologiczne wsparcie, konsultacje i zajęcia specjalistyczne (rehabilitacja ruchowa metodą NDT-Bobath, terapia ręki, rewalidacja z wykorzystaniem komputera, komunikacja alternatywna, terapia dźwiękiem SAMONAS, integracja sensoryczna, hydroterapia, nauka pływania dla dzieci w szkole, hipoterapia- dla dzieci z całej placówki, imprezy sportowo- rekreacyjne)

 

 

MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE
Al. Wojska Polskiego 8
10-225 Olsztyn
tel. (89) 535 77 78, (89) 535 77 79

 

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE
Al. Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
(89) 678 53 53

Copyright © 2021 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO