w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Przedstawiamy zasady bezpiecznego uczestnictwa w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę.

 

Zasady obowiązujące podczas zajęć edukacyjnych
organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
w czasie pandemii COVID - 19

na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

 

Po ustaleniu terminu i tematu zajęć szczegółowy sposób organizacji spotkania będzie uzgadniany indywidualnie z nauczycielem zgłaszającym klasę/grupę na zajęcia.

 

Organizacja zajęć - zasady ogólne


1. W zajęciach edukacyjnych mogą wziąć udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem, a po ich zakończeniu opuścić budynek biblioteki.
3. Nauczyciele są zobowiązani do przebywania na zajęciach razem z uczniami/dziećmi grupy przedszkolnej.
4. Podczas przebywania dziecka na zajęciach rodzice/opiekunowie nie mogą pozostawać w sali edukacyjnej, w której odbywają się zajęcia. Rodzice/opiekunowie czekają na zakończenie zajęć w Wydziale Informatorium. Czytelnia.
5. Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych będą trwały ok. 45 minut.
6. W zajęciach może uczestniczyć nie więcej niż jedna klasa/grupa. Nie ma możliwości łączenia klas/grup z jednej szkoły lub przedszkola. Wyjątek stanowią klasy/grupy, w których po połączeniu liczba uczniów/dzieci nie przekracza 25 osób*.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przełożenia lub odwołania zajęć.
8. Rezygnację z zajęć lub konieczność zmiany terminu zajęć należy zgłosić drogą telefoniczną (89 5272586 w. 122) lub mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
9. Oferta zajęć może ulegać modyfikacjom w trakcie całego roku szkolnego.

*Po uzyskaniu zgody dyrektora danej szkoły (przedszkola) na łączenie klas (grup).

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja


1. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej i podczas zajęć.
2. Osoba prowadząca zajęcia używa maseczki.
3. Po wejściu do budynku uczestnicy zajęć dezynfekują ręce.
4. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy myją ręce.
5. Środki do dezynfekcji rąk są dostępne w sali edukacyjnej i mogą być stosowane podczas zajęć (adekwatnie do potrzeb) pod nadzorem opiekuna.
6. Uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych i nie wymieniają się nimi.
7. Pomoce dydaktyczne używane podczas zajęć są dezynfekowane po ich zakończeniu.
8. Sala edukacyjna jest dezynfekowana i wietrzona przed zajęciami i po ich zakończeniu.

Copyright © 2021 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO