w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Zapoznanie z zasadami gromadzenia, ewidencjonowania, opracowania formalnego dokumentów dźwiękowych, elektronicznych i filmów. Ćwiczenia praktyczne będą prowadzone w oparciu o format MARC 21 w kontekście specyfiki opisu bibliograficznego ww. dokumentów.

Zapoznanie z najważniejszymi krajowymi katalogami online (NUKAT, KARO, BN), katalogami olsztyńskich bibliotek (WBP, MBP, UWM, W-MBP), wybranymi bibliografiami ogólnymi i specjalnymi oraz serwisami publikacji naukowych (Google Scholar, CEON Biblioteka Nauki). Uczestnicy poznają zasoby i metody wyszukiwania informacji w przedstawianych źródłach.

Zapoznanie z zasadami gromadzenia, ewidencjonowania i selekcji księgozbioru. Skontrum. Dokumentacja – księgi inwentarzowe (w tym elektroniczne), dowody wpływów, sumaryczna i szczegółowa ewidencja ubytków, ewidencja finansowo-księgowa.

Jak kreatywnie i inspirująco rozmawiać z uczniem o przeczytanej książce. Taksonomia celów kształcenia wg Benjamina Blooma. Technika stawiania pytań. Współczesne psycholingwistyczne koncepcje odczytywania tekstu. Co to znaczy rozumieć czytany tekst? Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu rozmowy o książce.

Korzystanie z platformy pełnotekstowych książek elektronicznych. Ibuk Libra (logowanie, własna półka - opcje i możliwości, wyszukiwanie wewnatrztekstowe), Academica, Polona, zasoby wybranych bibliotek cyfrowych.

Taksonomia celów kształcenia wg Benjamina Blooma. Technika stawiania pytań. Współczesne koncepcje odczytywania tekstu literackiego. Jak formułować pytania podczas rozmowy o książce? Co to znaczy rozumieć czytany tekst?

Snucie opowieści (gawędziarstwo) jako zjawisko na stałe związane z ludzką egzystencją. Cechy dobrej historii. Definicja storytellingu. Wartość żywego słowa. Storytelling sposobem na podnoszenie efektywności nauczania.

Ikonosfera a logosfera. Jaki jest współczesny jezyk? Cztery cechy poprawnego wysławiania się. Tropy i figury retoryczne. Słowa uwalniające od stresu. Odpowiedzialność za słowa.

Copyright © 2024 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO